Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Ostatni dzień naszej akcji modlitewnej. 2 maja polecajmy Bogu kleryków z I rocznika. Dopiero rozpoczęli oni formację w seminarium, prośmy więc dla nich o właściwe rozeznanie powołania.

 

Patronem roku I jest św. Jan Bosko. Grupa ta liczy 7 kleryków z Kościoła częstochowskiego i 4 z sosnowieckiego. Niech entuzjazm, z jakim przyszli do seminarium oczyszcza się i rozwija. Prośmy dla nich o łaskę pełnego odkrycia swojego powołania życiowego i odważnego podążania tą drogą. 

 

Przeczytaj o akcji modlitewnej w trwającym 52. Tygodniu Modlitw o Powołania