Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W  życiu seminaryjnym są wydarzenia wyjątkowe, na które długo się czeka. Takimi wydarzeniami są święcenia diakonatu i prezbiteratu, do udziału w których serdecznie zapraszamy 16 i 23 maja. W tym roku Kościół częstochowski będzie miał 7 nowych diakonów i 5 neoprezbiterów.

 

Święcenia diakonatu: 16 maja 2015 r., godz. 10.00

Święcenia prezbiteratu: 23 maja 2015 r., godz. 10.00


Obu uroczystościom przewodniczył będzie abp metropolita Wacław Depo.

Święcenia odbędą się w Bazylice Archikatedralnej pw. Świętej Rodziny w Częstochowie.

 

Otoczmy modlitwą kandydatów do święceń!