Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W  życiu seminaryjnym są wydarzenia wyjątkowe, na które długo się czeka. Takimi wydarzeniami są święcenia diakonatu i prezbiteratu, do udziału w których serdecznie zapraszamy 16 i 23 maja. W tym roku Kościół częstochowski będzie miał 7 nowych diakonów i 5 neoprezbiterów.

 

Święcenia diakonatu: 16 maja 2015 r., godz. 10.00

Święcenia prezbiteratu: 23 maja 2015 r., godz. 10.00


Obu uroczystościom przewodniczył będzie abp metropolita Wacław Depo.

Święcenia odbędą się w Bazylice Archikatedralnej pw. Świętej Rodziny w Częstochowie.

 

Otoczmy modlitwą kandydatów do święceń!