Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Ciągle trwa w naszym seminarium czas rekrutacji kandydatów do kapłaństwa. Jeśli zatem czujesz w swoim sercu, że Pan Bóg może powoływać się do poświęcenia swojego życia tylko Jemu, to... odwagi! Czekamy na każdego, kto chce iść ścieżką powołania kapłańskiego lub rozeznać swoją drogę życiową.

 

Jeśli już rozeznałeś i podjąłeś osobistą decyzję wstąpienia do seminarium, wykonaj 4 kroki potrzebne do tego, aby oficjalnie zostać przyjętym w poczet alumnów:


Krok 1.

Należy zebrać wszystkie potrzebne i dostępne w danej chwili dokumenty w jednej teczce. Świadectwo maturalne możesz dowieźć dopiero po jego otrzymaniu. Teczkę z dokumentami dostarcza się osobiście do seminarium. Dokumentów nie wysyłamy pocztą. W seminarium nie ma też rekrutacji kandydatów przez Internet.
 

Krok 2.

Należy umówić się na wstępną, indywidualną rozmowę w seminarium. Właściwie każdego dnia jest możliwość takiej rozmowy z którymś z seminaryjnych wychowawców. Najlepiej jednak umówić się telefonicznie na spotkanie:

Numer telefonu do seminarium: 34-3651215;

e-mail: seminarium@niedziela.pl

Krok 3.

Należy stawić się osobiście na umówione spotkanie w seminarium. Podczas tego spotkania ksiądz wychowawca sprawdza zgodność dokumentów z formalnymi wymogami, przeprowadza krótką rozmowę o powołaniu, życiu duchowym i osobistym kandydata i po wstępnej akceptacji zaprasza na najbliższą turę egzaminu wstępnego do seminarium.
 

Krok 4.

Egzamin wstępny do seminarium. Odbędzie się 5 września (sobota) 2015 r. o godz. 10.00 w budynku seminarium przy ul. św. Barbary 41. Przez pierwsze 45 minut jest do napisania małe wypracowanie na jeden z trzech tematów. Tematy dotyczą kwestii moralnych obecnych w wybranych dziełach literackich. Następnie kandydaci piszą test z teologii. Trzecią część egzaminu stanowi indywidualna rozmowa z Księdzem Rektorem, w czasie której kandydat jest informowany o decyzji w sprawie przyjęcia do Seminarium.

 Pomoc w rozeznawaniu:
Jak odróżnić wolę Bożą od własnego "widzimisię"?


Wymagane dokumenty:


• Własnoręcznie napisane podanie do Księdza Rektora WSD ACz o przyjęcie do WSD ACz;
• Własnoręcznie napisany życiorys;
• Świadectwo dojrzałości, świadectwo ukończenia liceum lub technikum; dyplom ukończenia katechizacji (jeśli nie ma oceny na świadectwie);
• Aktualną metrykę chrztu (z adnotacją o sakramencie bierzmowania);
• Opinie o kandydacie do Seminarium wyrażoną na piśmie przez Księdza Proboszcza własnej parafii oraz Katechetę;
• Zaświadczenie lekarskie o zdolności do podięcia studiów wyższych;
• Kserokopia dowodu osobistego;
• Cztery fotografie legitymacyjne (w stroju wizytowym).


Zalecana literatura przygotowawcza do egzaminu:


• Katechizm Kościoła Katolickiego;
• Dokumenty Soboru Watykańskiego II, encykliki i adhortacje Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka (ogólna znajomość).


Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową na naszą skrzynkę elektroniczną:

e-mail: seminarium@niedziela.pl