Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Jeśli chcesz poznać seminarium duchowne i zobaczyć, jak żyją klerycy, to odwiedź nas 20 czerwca 2015 r. i weź udział w dniu otwartych drzwi. W programie znajduje się czas na Mszę Świętą oraz różne atrakcje. Będzie to szczególna okazja do spotkania się z klerykami i rozmowy o powołaniu. Zapraszamy osoby indywidualne oraz zorganizowane grupy dzieci i młodzieży z duszpasterzami.

 

Jest to szczególny dzień w ciągu roku, kiedy mury naszego seminarium są otwarte dla każdego. Można więc będzie zobaczyć kościół seminaryjny, klerycką stołówkę, sale wykładowe, halę sportową i wiele innych zakamarków "domu ziarna". Alumni wcielą się w rolę przewodników i wprowadzą zwiedzających w świat tych, którzy zdecydowali się towarzyszyć Jezusowi przez całe swoje życie.

 

Plan dnia otwartych drzwi wygląda następująco:

10.00 – rejestracja

11.00 – Msza Święta

12.20 – zwiedzanie seminarium

ok. 13.30 – posiłek, czas na rozmowy, gry i zabawy

16.00 – nabożeństwo czerwcowe i zakończenie

 

Prosimy, aby zgłoszenia kierować do 15 czerwca na adres: otwarteseminarium@gmail.com