Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

"Nowi Muzycy dla Nowej Ewangelizacji" – to hasło koncertu uwielbienia, który będzie miał miejsce w auli naszego seminarium 14 sierpnia 2015 r. o godz. 19.00. Organizatorem tego wydarzenia jest Zespół ds. Nowej Ewangelizacji w Archidiecezji Częstochowskiej. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy śpiewem i tańcem. Wstęp wolny.

 

Koncert jest zwieńczeniem Kursu Dawid, który odbywa się w dniach 9-15 sierpnia 2015 r. w Częstochowie. To uczestnicy tego kursu połączonego z warsztatami muzycznymi będą prowadzić nas w modlitwie.