Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Dobrze znana nam data 26 sierpnia jest dniem uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Zapraszamy do udziału w obchodach tego święta i wspólnej modlitwy za nasz lokalny Kościół. Prezentujemy program odpustu.

 

25 sierpnia – wtorek 

1700 – Diecezjalna Procesja Maryjna z archikatedry na Jasną Górę

1900 – Msza Święta na Szczycie – ks. bp Grzegorz Kaszak, biskup sosnowiecki

homilia – ks. bp Henryk Tomasik, biskup radomski

apel Jasnogórski – ks. bp Andrzej Jeż, biskup tarnowski

2130-2300  – Modlitwa uwielbienia, wieczór ewangelizacyjny przed Szczytem

Czuwanie nocne – Pomocnicy Maryi Matki Kościoła

 

26 sierpnia – środa

100-430 – Msze Święte grup pielgrzymkowych

530 – Godzinki

600 – Odsłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej

Msza Święta z homilią – Mariusz Tabulski, definitor generalny zakonu paulinów

1000 – Modlitwa Pielgrzymów przed 1050. rocznicą Chrztu Polski – o. Kamil Szustak

1045 – Ingres księży biskupów

1100 – SUMA PONTYFIALNA z homilią – ks. abp Wojciech Polak, prymas Polski

– powitanie – O. Arnold Chrapkowski, generał zakonu oo. paulinów

– akt odnowienia Ślubów Jasnogórskich

– przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

1400 – Droga Krzyżowa – o. Wojciech Dec, młodzież z duszpasterstwa – Hale

1615 – Różaniec – o. Antoni Skwarko

1830 – Procesja eucharystyczna – o. Michał Lukoszek, wikariusz generalny zakonu paulinów

1900 – Msza Święta i homilia – ks. abp  Wacław Depo, metropolita częstochowski

2100 – Apel Jasnogórski – o. Mieczysław Polak, podprzeor Jasnej Góry


Jasna Góra