Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Po aktywnie spędzonych wakacjach, 24 września, wróciliśmy do seminarium. Serdecznie przywitaliśmy naszych braci z roku pierwszego, 7 z archidiecezji częstochowskiej i 3 z diecezji sosnowieckiej. Teraz przed nami czas rekolekcji poprzedzających rozpoczęcie roku akademickiego.

 

Następnego dnia po przyjeździe przystąpiliśmy do generalnego sprzątania naszego „domu ziarna”. Wakacyjne remonty spowodowały, że mieliśmy teraz dużo pracy z miotłami i ścierkami w rękach. W sobotę z kolei, z licznym gronem kapłanów i gości, uczestniczyliśmy w Eucharystii sprawowanej w intencji abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, z racji święta jego patrona. Była to wielka modlitwa za pasterza naszej archidiecezji.

W sobotę wieczorem rozpoczynamy rekolekcje na dobry początek nowego roku formacyjnego. Potrwają one do 30 września. W tym świętym czasie prosimy o modlitwę w naszej intencji, abyśmy nawracali się i zmierzali przez to wytrwale do kapłaństwa.

 

wb