Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Po aktywnie spędzonych wakacjach, 24 września, wróciliśmy do seminarium. Serdecznie przywitaliśmy naszych braci z roku pierwszego, 7 z archidiecezji częstochowskiej i 3 z diecezji sosnowieckiej. Teraz przed nami czas rekolekcji poprzedzających rozpoczęcie roku akademickiego.

 

Następnego dnia po przyjeździe przystąpiliśmy do generalnego sprzątania naszego „domu ziarna”. Wakacyjne remonty spowodowały, że mieliśmy teraz dużo pracy z miotłami i ścierkami w rękach. W sobotę z kolei, z licznym gronem kapłanów i gości, uczestniczyliśmy w Eucharystii sprawowanej w intencji abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, z racji święta jego patrona. Była to wielka modlitwa za pasterza naszej archidiecezji.

W sobotę wieczorem rozpoczynamy rekolekcje na dobry początek nowego roku formacyjnego. Potrwają one do 30 września. W tym świętym czasie prosimy o modlitwę w naszej intencji, abyśmy nawracali się i zmierzali przez to wytrwale do kapłaństwa.

 

wb