Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Sesję egzaminacyjną czas zacząć. 21 stycznia rozpoczęliśmy ten okres szczególnie wytężonej pracy umysłowej. Potrwa on do 3 lutego. Przed nami zatem wiele wyzwań intelektualnych, które trzeba nam podjąć.

 

W czasie sesji zmieniamy nasz plan dnia w seminarium. W ogromnej większości wypełniony jest on teraz indywidualną nauką. Atmosfera pracy intelektualnej wyczuwalna jest zatem na każdym kroku. Rozmowy kleryków krążą wokół zbliżających się egzaminów. Jest to dla całej naszej wspólnoty szansa, by wzajemnie się wspierać w tym wymagającym czasie.

Zaraz po zakończonej sesji, 4 lutego, wyjedziemy na krótką przerwę międzysemestralną.

Będziemy wdzięczni za modlitwę w naszej intencji o wytrwałość i gorliwość w nauce.

 

wb