Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Sesję egzaminacyjną czas zacząć. 21 stycznia rozpoczęliśmy ten okres szczególnie wytężonej pracy umysłowej. Potrwa on do 3 lutego. Przed nami zatem wiele wyzwań intelektualnych, które trzeba nam podjąć.

 

W czasie sesji zmieniamy nasz plan dnia w seminarium. W ogromnej większości wypełniony jest on teraz indywidualną nauką. Atmosfera pracy intelektualnej wyczuwalna jest zatem na każdym kroku. Rozmowy kleryków krążą wokół zbliżających się egzaminów. Jest to dla całej naszej wspólnoty szansa, by wzajemnie się wspierać w tym wymagającym czasie.

Zaraz po zakończonej sesji, 4 lutego, wyjedziemy na krótką przerwę międzysemestralną.

Będziemy wdzięczni za modlitwę w naszej intencji o wytrwałość i gorliwość w nauce.

 

wb