Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Z racji wspomnienia św. Tomasza z Akwinu, 28 stycznia, odbędzie się w naszym seminarium specjalny wykład dr. hab. Henryka Kieresia, profesora KUL. Wykład bezpośrednio poprzedzi Eucharystia sprawowana przez abp. Wacława Depo w kaplicy seminaryjnej o godz. 17.00. Do uczestnictwa w tym wydarzeniu zaproszeni są wszyscy duchowni.

 

Biogram prelegenta

Henryk Józef Kiereś, syn Władysława i Teofili, urodził się 2 listopada 1943 r. w Księginicach k. Dzierżoniowa. W 1966 r. zdał egzamin maturalny w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących im. Stefana Żeromskiego w Toruniu, a następnie rozpoczął studia magisterskie na kierunku Filologia Polska na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, które zwieńczył pracą magisterską pt. "Spór o wzorzec artystyczny prozy w latach 1945-1948" napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Czesława Niedzielskiego. W 1971 r. rozpoczął studia na kierunku Filozofia Teoretyczna na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, które zwieńczył pracą magisterską pt. "Funkcje poznawcze przeżycia estetycznego w ujęciu Romana Ingardena", napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Antoniego B. Stępnia. W 1976 r. rozpoczął w KUL studia doktoranckie w Katedrze Teorii Poznania pod kierunkiem prof. dr hab. Antoniego B. Stępnia. W 1980 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta. W 1983 r. uzyskał tytuł doktora na podstawie rozprawy pt. "Teoria przeżycia estetycznego w ujęciu anglosaskich analityków", której promotorem był prof. dr hab. Antoni B. Stępień. Jako doktorant, a następnie asystent prowadził następujące zajęcia dydaktyczne: ćwiczenia z teorii poznania, ćwiczenia z estetyki, ćwiczenia z historii filozofii, ćwiczenia z etyki, ćwiczenia z teorii i metodologii humanistyki, a także ćwiczenia z głównych problemów filozofii. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora wykładał wstęp do estetyki, wybrane zagadnienia z estetyki, oraz wprowadzenie do filozofii i historię filozofii nowożytnej i współczesnej dla studentów Wydziału Nauk Humanistycznych, a także teorię poznania dla studentów psychologii i pedagogiki. Prowadził także ćwiczenia z estetyki. W 1994 r. uzyskał habilitację na podstawie rozprawy "Czy sztuka jest autonomiczna? (w związku z tzw. antysztuką)”, w 1996 r. został mianowany na stanowisko Kierownika Katedry Filozofii Sztuki na Wydziale Filozofii KUL, a w roku 1999 na stanowisko Profesora KUL. Obecnie prowadzi wykłady kursoryczne, monograficzne, ćwiczenia, a także seminarium magisterskie i doktoranckie z zakresu filozofii sztuki (estetyki), a także wykłada historię kultury, filozofię sztuki, wybrane zagadnienia z teorii humanistyki oraz prowadzi konwersatorium Filozofia kultury na kierunku Kulturoznawstwo KUL. Ponadto egzaminuje z filozofii podczas egzaminów doktorskich na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, a także jest wykładowcą w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej od początku jej istnienia, a więc od 2001 r. Wykładał także na Wydziale Architektury Krajobrazu KUL (wykład Sztuka i przyroda), na Wydziale Humanistycznym KUL (wykład Wprowadzenie do filozofi"), na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (wykład Filozofia sztuki). W latach 1999-2000 wykładał filozofię (teorię poznania, filozofię kultury, estetykę) w Filozoficznym Fakultecie w Lewoczy (Słowacja), a od 2001 roku był Kierownikiem Katedry Filozofii w Katolickim Uniwersytecie w Rużomberoku (Słowacja) i wykładał na tamtejszym Wydziale Społecznym wybrane zagadnienia z filozofii.

Głównym obszarem badawczym, któremu poświęcił liczne artykuły i monografie jest filozofia sztuki. Oprócz tego zajmuje się filozoficznymi podstawami kultury, w tym nade wszystko teorią humanistyki, postmodernizmem w filozofii, kulturze i sztuce, a także teorią poznania, metafizyką, filozofią społeczną i polityczną oraz zagadnieniami z zakresu teorii teatru i literatury.

 

www.kul.pl