Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Z racji wspomnienia św. Tomasza z Akwinu, 28 stycznia, odbędzie się w naszym seminarium specjalny wykład dr. hab. Henryka Kieresia, profesora KUL. Wykład bezpośrednio poprzedzi Eucharystia sprawowana przez abp. Wacława Depo w kaplicy seminaryjnej o godz. 17.00. Do uczestnictwa w tym wydarzeniu zaproszeni są wszyscy duchowni.

 

Biogram prelegenta

Henryk Józef Kiereś, syn Władysława i Teofili, urodził się 2 listopada 1943 r. w Księginicach k. Dzierżoniowa. W 1966 r. zdał egzamin maturalny w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących im. Stefana Żeromskiego w Toruniu, a następnie rozpoczął studia magisterskie na kierunku Filologia Polska na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, które zwieńczył pracą magisterską pt. "Spór o wzorzec artystyczny prozy w latach 1945-1948" napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Czesława Niedzielskiego. W 1971 r. rozpoczął studia na kierunku Filozofia Teoretyczna na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, które zwieńczył pracą magisterską pt. "Funkcje poznawcze przeżycia estetycznego w ujęciu Romana Ingardena", napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Antoniego B. Stępnia. W 1976 r. rozpoczął w KUL studia doktoranckie w Katedrze Teorii Poznania pod kierunkiem prof. dr hab. Antoniego B. Stępnia. W 1980 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta. W 1983 r. uzyskał tytuł doktora na podstawie rozprawy pt. "Teoria przeżycia estetycznego w ujęciu anglosaskich analityków", której promotorem był prof. dr hab. Antoni B. Stępień. Jako doktorant, a następnie asystent prowadził następujące zajęcia dydaktyczne: ćwiczenia z teorii poznania, ćwiczenia z estetyki, ćwiczenia z historii filozofii, ćwiczenia z etyki, ćwiczenia z teorii i metodologii humanistyki, a także ćwiczenia z głównych problemów filozofii. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora wykładał wstęp do estetyki, wybrane zagadnienia z estetyki, oraz wprowadzenie do filozofii i historię filozofii nowożytnej i współczesnej dla studentów Wydziału Nauk Humanistycznych, a także teorię poznania dla studentów psychologii i pedagogiki. Prowadził także ćwiczenia z estetyki. W 1994 r. uzyskał habilitację na podstawie rozprawy "Czy sztuka jest autonomiczna? (w związku z tzw. antysztuką)”, w 1996 r. został mianowany na stanowisko Kierownika Katedry Filozofii Sztuki na Wydziale Filozofii KUL, a w roku 1999 na stanowisko Profesora KUL. Obecnie prowadzi wykłady kursoryczne, monograficzne, ćwiczenia, a także seminarium magisterskie i doktoranckie z zakresu filozofii sztuki (estetyki), a także wykłada historię kultury, filozofię sztuki, wybrane zagadnienia z teorii humanistyki oraz prowadzi konwersatorium Filozofia kultury na kierunku Kulturoznawstwo KUL. Ponadto egzaminuje z filozofii podczas egzaminów doktorskich na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, a także jest wykładowcą w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej od początku jej istnienia, a więc od 2001 r. Wykładał także na Wydziale Architektury Krajobrazu KUL (wykład Sztuka i przyroda), na Wydziale Humanistycznym KUL (wykład Wprowadzenie do filozofi"), na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (wykład Filozofia sztuki). W latach 1999-2000 wykładał filozofię (teorię poznania, filozofię kultury, estetykę) w Filozoficznym Fakultecie w Lewoczy (Słowacja), a od 2001 roku był Kierownikiem Katedry Filozofii w Katolickim Uniwersytecie w Rużomberoku (Słowacja) i wykładał na tamtejszym Wydziale Społecznym wybrane zagadnienia z filozofii.

Głównym obszarem badawczym, któremu poświęcił liczne artykuły i monografie jest filozofia sztuki. Oprócz tego zajmuje się filozoficznymi podstawami kultury, w tym nade wszystko teorią humanistyki, postmodernizmem w filozofii, kulturze i sztuce, a także teorią poznania, metafizyką, filozofią społeczną i polityczną oraz zagadnieniami z zakresu teorii teatru i literatury.

 

www.kul.pl