Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Triduum Paschalne tradycyjnie przeżywamy w częstochowskiej archikatedrze. Prezentujemy tamtejszy program odchodów Świąt Paschalnych i zapraszamy do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego czasu.


WIELKA ŚRODA (23 marca)

godz. 17.00 – Liturgia Godzin: antycypacja Godziny czytań z Wielkiego Czwartku. Udział Kapituły Archikatedralnej – przewodniczy abp Wacław Depo.

WIELKI CZWARTEK (24 marca)

godz. 10.00 – Msza krzyżma – celebruje abp Wacław Depo wraz z biskupami oraz prezbiterami całej archidiecezji, podczas której będzie konsekrowane święte krzyżmo oraz olej chorych, a kapłani odnowią przyrzeczenia złożone w dniu święceń prezbiteratu.

WSZYSCY PREZBITERZY ZAPROSZENI SĄ DO KONCELEBRY;

proszę zabrać ze sobą albę i stułę.

PO EUCHARYSTII KAPŁANI ZAPROSZENI SĄ NA OBIAD DO WSD ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ.

godz. 18.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej z obrzędem umycia nóg i przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do ołtarza wystawienia – przewodniczy bp Antoni Długosz.

WIELKI PIĄTEK (25 marca)

godz. 9.00 – Liturgia Godzin: Godzina czytań i Jutrznia. Udział Kapituły Archikatedralnej – przewodniczy abp Wacław Depo.

godz. 18.00 – Liturgia Męki Pańskiej – przewodniczy bp Antoni Długosz.

WIELKA SOBOTA (26 marca)

godz. 9.00 – Liturgia Godzin: Godzina czytań i Jutrznia. Udział Kapituły Archikatedralnej – przewodniczy abp Wacław Depo.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (27 marca)

godz. 21.00 (z soboty na niedzielę) – Liturgia Wigilii Paschalnej z procesją rezurekcyjną – przewodniczy abp Wacław Depo.

godz. 10.00 – Msza święta – celebruje przedstawiciel Kapituły Bazyliki Archikatedralnej.

 

Kuria Archidiecezji Częstochowskiej