Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej i Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej dzielą się historią swojego powołania z internautami! Wysłuchaj i przekaż dalej. A może również Ciebie wzywa Pan?


Zapraszamy do zapoznania się ze świadectwem dk. Andrzeja Wszołka z seminarium częstochowskiego.

Zapraszamy do zapoznania się ze świadectwem kl. Piotra Sinkiewicza z seminarium częstochowskiego.Zapraszamy do zapoznania się ze świadectwem kl. Kamila Dobrowolskiego z seminarium częstochowskiego.

Zapraszamy do zapoznania się ze świadectwem kl. Mateusza Wróbla z seminarium sosnowieckiego.
Realizacją filmów o tematyce związanej z powołaniem zajęli się: kl. Krzysztof Gryz (WSD Częstochowa) i kl. Grzegorz Hajduga (WSD Sosnowiec).