Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z Koncertu Kolęd pt. "Wierzymy Tobie, złożony w żłobie!", który odbył się 27 stycznia 2013 r. w kościele seminaryjnym.

Dnia 27 stycznia 2013 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie odbył się Koncert Kolęd w wykonaniu alumnów częstochowskiego seminarium. Można było usłyszeć kolędy tradycyjne, a także mniej znane. Wykonywane były również utwory solowe. Dyrygował ks. Marek Cisowski - opiekun chóru alumnów.

Tradycyjnie podczas koncertu zbierane były ofiary na rzecz Domu Małych Dzieci w Częstochowie przy ulicy św. Kazimierza, gdzie znajduje się Okno Życia.

Film zawiera relację z koncertu oraz wypowiedzi: Rektora naszego seminarium, ks. Andrzeja Przybylskiego, dyrygenta chóru - ks. Marka Cisowskiego oraz dk. Piotra Klekocińskiego. 

Film przygotował kl. Krzysztof Gryz, alumn III roku w naszym seminarium.