Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Przyszedł czas na prezentację Ruchu Światło-Życie!

Oaza, Ruch Światło-Życie, kiedyś zwany jeszcze „Ruchem Żywego Kościoła” to wspólnota, dzisiaj już międzynarodowa, która za swój cel postawiła sobie przestać istnieć… Nie chodzi oczywiście o to, że oazowicze to duchowi masochiści, którzy spotykają się po to żeby doprowadzić do destrukcji tej rzeczywistości, do której należą. Ruch Światło-Życie jako jeden z wielu ruchów odnowy Kościoła, pragnie po prostu nie być już potrzebny!

Celem wszystkich działań Ruchu, jak to wynika z używanej niegdyś jego nazwy, jest ożywianie Kościoła. Nie chodzi tu tylko o gitary, śpiewy i dobrą zabawę, które same w sobie są przecież dobre, potrzebne i obecne w oazie, ale przede wszystkim o doprowadzenie do spotkania z Jezusem Chrystusem jak największej liczby konkretnych ludzi oraz o towarzyszenie im by wzrastali w przyjaźni z Bogiem. Czyli naszym celem jest Jezus! Nasz Ruch jest ruchem chrzcielnym. Cały system formacji podstawowej oazy oparty jest o formację jaką przeżywają dorośli katechumeni przygotowujący się do chrztu. Bazujemy na „Obrzędzie chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych”. Zaczynamy więc od ewangelizacji, której celem jest doprowadzenie człowieka osobowego spotkania z Jezusem i otwarcia się na działanie Ducha Świętego. Ci, którzy chcą wstępują po rekolekcjach Oazy Nowego Życia I° na drogę formacji, której jednym z najważniejszych momentów jest świadome odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Taki dojrzały formacją chrześcijanin podejmuje później jakąś konkretną służbę na rzecz Kościoła. Miejscem docelowym działania Ruchu są oczywiście parafie, bo to one są miejscem podstawowego doświadczenia Kościoła wierzących. To im Ruch chce przede wszystkim służyć.

Założycielem Ruchu Światło-Życie jest sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Ojciec Franciszek tak pisze o Ruchu w swym testamencie: „Patrząc na jego rozwój, owoce, na tę rzeczywistość w życiu Kościoła w Polsce – nie mogę w tym nie widzieć daru – charyzmatu. To nie zostało przeze mnie wymyślone, stworzone, ale zostało mi dane i zadane. Wiele w tym było przymieszki własnych, niedojrzałych pomysłów, przeszkadzałem często jak mogłem temu dziełu. Ale właśnie fakt, iż mimo to trwało ono i rozwijało się według pewnej stałej, wewnętrznej logiki, świadczy o tym, że jest to dar.” Charyzmat Ruchu – to zagadnienie, które warto poruszyć! Już ksiądz Blachnicki widział, że Ruch jest szczególnym darem Bożym dla budowania Kościoła. Jest takie coś w oazie co nazywamy charyzmatem metody, czyli tym przez co realizuje się działanie Boże w nas. Na charyzmat metody składają się trzy rzeczywistości: charyzmat światło-życie, który ma się przejawiać codzienną troską jego członków o wcielanie w życie tego, co Bóg objawia im w swoim Słowie, na modlitwie czy w codziennym życiu; mała grupa – to miejsce realizowania się Kościoła, przestrzeń spotkania z drugim człowiekiem, dzielenia się, doświadczania Bożego działania. Trzecia rzeczywistość to oaza rekolekcyjna – forma rekolekcji zamkniętych, które mają być doświadczeniem, jak sama nazwa wskazuje, oazy pośród pustyni świata. Jest to czas intensywniejszego przebywania z Bogiem, modlitwy, uwalniania z grzechów, zatrzymania się, doświadczania Kościoła, radości bycia dzieckiem Bożym a nawet wspólnego szaleństwa – najlepiej przeżyć na własnej skórze!

Jak żyjemy? Całkiem normalnie: modlitwa, słuchanie Słowa Bożego, świadome i czynne uczestnictwo w liturgii, służba bliźnim. Chcemy by Boże światło kształtowało całe nasze życie. Szczególnym wzorem realizacji tego wszystkiego jest dla nas Maryja będąca szczególnie czczona w oazie. Cały Ruch jest właściwie maryjny, bo jego członkowie chcą iść krok w krok za Maryją naśladując ją w oddaniu Chrystusowi (nie obejdzie się tu oczywiście bez pomocy Ducha Świętego!), przez Chrystusa natomiast Ojcu. To pozwala nam, jak Niepokalana, stawać Kościołem Matką rodzącą innych do życia z Bogiem. Tu w seminarium spotykamy się co sobotę na wspólnej modlitwie, po niej zwykle następują ogłoszenia, po których rozchodzimy się na spotkania. Grupa podejmująca formację deuterokatechumenalną (deuterokatechumenat to odpowiednik okresu przygotowania do chrztu tyle, że dla osób już ochrzczonych) zostaje w salce (daleko więc nie ma), a reszta spotyka się raz na miesiąc w ramach formacji stałej w którymś z pokoi. We wtorki mamy rozważania na apelu. W niedziele zaś chodzimy na GM [grupa modlitewna – otwarte spotkania modlitewne dla wszystkich chętnych]. Mamy również swoją gazetkę (w tym roku podjęliśmy wyzwanie przedstawienia wszystkich diakonii Ruchu, czyli wspólnot służby w konkretnej dziedzinie życia Kościoła i społeczeństwa). Po za tym chodzimy na liczne spotkania po za seminarium, które opatrzone są różnymi, skomplikowanymi skrótami (na szczęście tylko skróty tak przerażająco wyglądają). Raz w miesiącu mamy także Mszę Świętą dla naszej wspólnoty, na którą może przyjść oczywiście każdy, a które są odprawiane przez zaprzyjaźnionych księży z oazy oraz naszego opiekuna w seminarium – ojca Pawła.

Czyli co tak naprawdę oznacza to, że chcemy przestać istnieć? Najprościej: chcemy tak istnieć dla Boga i ludzi by przemienić Kościół, aby był pełny szczęśliwych i zakochanych w Bogu ludzi, którzy wiedzą kim są i dla kogo żyją. Oczywiście chcemy sami najpierw do nich należeć!

Tak na koniec – dla kogo jest oaza? Dla każdego, bo i Chrystus jest dla każdego! Dzieci, młodzież, dorośli, małżeństwa, klerycy, kapłani, konsekrowani – każdy ma tu swoje miejsce wzrostu i służby. Jak na razie w salce się mieścimy – miejsc jest zatem wiele, przynajmniej warto zajrzeć i spróbować – może także dla Ciebie oaza stanie się to Twoim domem...


kl. Krzysztof Gryz

 

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Diakonie Ruchu Światło-Życie - cz. I doc 198,00 KB Pobierz
Diakonie Ruchu Światło-Życie - cz. II doc 203,00 KB Pobierz
prezentacja wspólnoty Ruchu Światło-Życie w seminarium.pps pps 9,99 MB Pobierz