Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Rycerstwo Niepokalanej (Milicja Niepokalanej, w skrócie MI - od nazwy łac. Militia Immacultae) powstało z inicjatywy Ojca Maksymiliana Kolbe w 1917 roku. Jego celem jest: Starać się o nawrócenie grzeszników i tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, zwłaszcza o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła, o zjednoczenie chrześcijaństwa oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.

7 listopada 1830 roku siostrze Katarzynie Labouré ukazała się Najświętsza Maryja Panna i poleciła jej rozpowszechnić cudowny Medalik wśród ludzi, powiedziała: Postaraj się o wybicie medalika według tego wzoru. Wszyscy, którzy będą go nosili, dostąpią wielkich łask, szczególnie jeśli będą go nosili na szyi. Cudowny Medalik noszą miliony osób na całym świecie.

Wielu z nich otrzymało łaski obiecane przez Matkę Bożą. To nie przypadek, że właśnie ten medalik jest tak niezwykle ceniony. To przecież dar od Maryi.

Matka Boża zawsze podaje nam swą pomocną dłoń. W trudnych chwilach Jej Cudowny Medalik pomógł wielu osobom. Chorzy i tracący wiarę zyskali nadzieję i szansę na uzdrowienie. Znane są nam liczne świadectwa osób, które nosząc Medalik, doznały cudu.

Na świecie Rycerstwo Niepokalanej obecne jest w 46 krajach na pięciu kontynentach, posiada liczne kanonicznie erygowane siedziby i 27 central narodowych (Niepokalanowów). Szacuje się, że liczba jego członków sięga 4 mln.

Aby zostać Rycerzem Niepokalanej w naszym seminarium trzeba spełnić trzy podstawowe warunki oddać się całkowicie Niepokalanej, nosić Cudowny Medalik i wpisać się do Księgi kanonicznej MI.

W miarę możności odmawia się codziennie akt strzelisty do Niepokalanej: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.”

Wykorzystuje się dla Niepokalanej wszystkie godziwe środki na jakie dają, warunki i okoliczności, zwłaszcza modlitwę, pokutę i świadectwo chrześcijańskiego życia.

Zaleca się rozpowszechnianie Cudownego Medalika Niepokalanej.

Na szych spotkaniach najważniejsza jest modlitwa, członkowie w miarę możliwości podejmują pokutę, opowiadają świadectwo swojego pogłębionego życia wiary, podejmujemy tematy, które się w ostatnim czasie nasuwają, oglądamy tematyczne filmy dotyczące Rycerstwa. Posiadamy też szereg czasopism Rycerza Niepokalanej jak i książki tematyczne. W Sobotę przez Naszą wspólnotę prowadzony jest Apel w seminarium o 21, na który serdecznie Was wszystkich zapraszamy.

Osoby zainteresowane, które chciały by zasięgnąć bliższych informacji bądź dołączyć do nas zapraszamy na nasze spotkania, które odbywają się w soboty o godzinie 16:30 w Sali Seminaryjnego Rycerstwa Niepokalanej.


kl. Tomasz Powroźnik