Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Większość z nas słyszała kiedyś o Szarych Szeregach, Orlętach Lwowskich, albo roli jaką w czasie Powstania Warszawskiego odegrały bataliony: "Zośka", "Parasol", "Gustaw" czy "Wigry". Tym młodym ludziom ideę patriotyzmu, ducha męstwa i odwagi oraz poświęcenie dla Ojczyzny i drugiego człowieka przekazał ruch harcerski.

Widzimy więc, że skauting  to jest zarówno pewien styl życia, jak i organizacja wychowująca przez działanie. Misją  harcerstwa jest wspieranie młodego człowieka we „wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań”[1]. Wychowanie harcerskie opiera się na wartościach chrześcijańskich, w oparciu o które zbudowane jest Prawo Harcerskie, a które realizowane jest przez osobisty przykład życia instruktora – wychowawcy.

W Polsce działa kilka organizacji opierających się na metodzie skautowej. Największe i najbardziej znane z nich to Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej i Skauci Europy (Zawiszacy). Samo ZHP zrzesza ponad 125 tys. osób. Coraz bardziej uwidacznia się w każdym z tych związków potrzeba posługi duchowej kapelanów, których jest „jak na lekarstwo”. Harcerze szukają głębi. Obok swojego ciała i umysłu chcą rozwijać również ducha.

W naszym Seminarium zawiązał się klerycki krąg harcerski. Pragniemy przybliżyć sobie to, czym jest harcerstwo, poznać metody jakimi posługuje się w pracy z młodym człowiekiem oraz wesprzeć duchowo i w działaniu harcerzy, instruktorów i kapelanów harcerskich już teraz, w  czasie formacji seminaryjnej. Poprzez to chcemy przygotować się do posługi duszpasterskiej tej wielkiej rzeszy ludzi, którzy dążąc do ideałów, wymagając od siebie i wciąż na nowo przekraczając swoje własne ograniczenia, chcą w pełni realizować swoje człowieczeństwo. A osiągnąć to można jedynie dzięki Bogu razem z Nim i w Nim. Jemu chwała i moc na wieki!

 [1] Statut ZHP