Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Witamy

Szczęść Boże! Witamy serdecznie na stronie internetowej Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej. Cieszymy się, że otworzyliście naszą stronę! Zapraszamy do zapoznania się z historią naszego seminarium, z aktualnymi wydarzeniami i inicjatywami. Niech te odwiedziny staną się też okazją do modlitwy o nowe powołania kapłańskie i o wytrwanie w powołaniu dla alumnów i kapłanów!

banner.jpg

"Nadszedł czas"... - relacja z XIX Forum Młodych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Data dodania: 2012-12-05
"Forumowicze" na Małym Giewoncie w Olsztynie. Fot. Julia Lompe

... i wcale nie chodzi wyłącznie o czas na kolejne (XIX już) Forum Młodych naszej Archidiecezji. Słowa te stały się bowiem impulsem do głębokich rozważań, jakie młodzi podejmowali w Świętej Puszczy od 23 do 25 listopada. W Forum uczestniczyli także klerycy, związani z oddziałem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w naszym seminarium.

O. John Bashobora z wizytą w naszym seminarium

Data dodania: 2012-12-01
Fot. kl. Kamil Jurczyk

Nasze seminarium przez kilka listopadowych dni stało się kapłańskim Wieczernikiem. To wszystko za sprawą rekolekcji dla kapłanów, które poprowadził znany charyzmatyk z Ugandy, o. John Bashobora.

„Naznaczyć życie muzyką liturgiczną”

Data dodania: 2012-11-19

O możliwym i wskazanym wpływie muzyki liturgicznej na życie człowieka wierzącego traktuje nowa publikacja wykładowcy liturgiki w naszym seminarium, ks. dr. Pawła Maciaszka.

„Nasza Ojczyzna potrzebuje niezłomnej nadziei!”

Data dodania: 2012-11-14
Fot. kl. Kamil Jurczyk

Wspólnota seminaryjna pamięta o modlitwie za Ojczyznę. W niedzielę, razem ze swoim pasterzem, abp. Wacławem Depo, zgromadziliśmy się na Eucharystii w częstochowskiej archikatedrze, aby dziękować Bogu za wolną Polskę i prosić o Jego błogosławieństwo dla naszego kraju.

Zapraszamy na XV Mistrzostwa Polski Wyższych Seminariów Duchownych w Tenisie Stołowym

Data dodania: 2012-11-12
Fot. kl. Mateusz Muszyński

Zapraszamy na XV Mistrzostwa Polski Wyższych Seminariów Duchownych w Tenisie Stołowym, które odbędą się w dniach 10-13 grudnia w naszym seminarium.

 

 

 

"Chcemy żyć wiecznie!"

Data dodania: 2012-11-09
Fot. kl. Kamil Jurczyk

Ufamy, że ta modlitwa w tej świątyni i procesja pomogą duszom w czyśćcu, strasznie cierpiącym i tęskniącym za Bogiem, który jest Miłością – mówił bp Jan Wątroba podczas Eucharystii, sprawowanej we wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych w częstochowskiej archikatedrze.

Służyć spotkaniu człowieka z Bogiem

Data dodania: 2012-11-08
Fot. kl. Kamil Jurczyk

- Jesteśmy sługami spotkania człowieka z Bogiem. W przekazywaniu wiary chodzi nie tylko o przekaz prawa, ale o doprowadzenie do osobowego spotkania z Jezusem – mówił do alumnów ks. Grzegorz Szumera, który poprowadził listopadowy Dzień Skupienia w naszym seminarium.

Przyobleczeni w Chrystusa

Data dodania: 2012-11-05
Fot. kl. Kamil Jurczyk

Dzień obłóczyn w seminarium, jak w każdą niedzielę, zaczął się od Jutrzni i rozmyślania. Jednak ta niedziela nie była jak każda inna. Pod jednym względem była niepowtarzalna w całym roku, dzięki braciom z III roku.