Szukaj
Występ ks. J. Bartczaka
Z nauczania Kościoła
Dar i zadanie - List pasterski Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego na czas przygotowania do Światowych Dni Młodzieży
Orędzie Papieża Franciszka na XXX Światowy Dzień Młodzieży 2015 r. «Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą» (Mt 5, 8)
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Ks. dr Krzysztof BEŁKOT – liturgika. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 696-842-003.

Ks. dr Jerzy BIELECKI – teologia dogmatyczna. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Piotrkowska 17, tel. 34/324-11-09; e-mail: ks.jbielecki@niedziela.pl

Ks. mgr Bogdan BLAJER – historia sztuki, konserwacja zabytków. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 34/368-33-61; e-mail: blajer@ampmedia.pl

Ks. dr Michał BORDA - katechetyka, ćwiczenia z katechetyki, praktyki katechetyczne. Adres: 41-214 Sosnowiec, ul. Gospodarcza 14a, tel. 32/291-82-29, 500-175-977; e-mail: m.borda@sosnowiec.opoka.org.pl

Ks. dr Roman CEGLAREK – katechetyka, ćwiczenia z katechetyki, praktyki katechetyczne. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41; e-mail: xrc@onet.eu   

Ks. mgr Marek CISOWSKI – muzyka kościelna, chór seminaryjny. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 696-397-120

Ks. dr Włodzimierz CYRAN – egzegeza Nowego Testamentu, egzegeza Starego Testamentu. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Ogrodowa 24/44, tel. 697-658-172; e-mail: cyran@mamre.pl

P. mgr Lidia DUDKIEWICZ - środki społecznej komunikacji. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. 3 Maja 12; tel. 34/365-19-17; e-mail: lidia.dudkiewicz@niedziela.pl

Ks. dr Łukasz DYKTYŃSKI - wprowadzenie do teologii duchowości.

Ks. dr Krzysztof DZIUB – prawo kanoniczne. Adres: 42-200 Częstochowa, Al. NMP 54, tel. 728-393-165; e-mail: krzysztof.dziub@wp.pl

P. mgr Marian FLOREK – emisja głosu, retoryka. Adres: 42-200 Częstochowa, al. Jana Pawła II 76/78 m. 34, tel. 34/361-17-28, 606-619-735

Ks. dr Adam FOGELMAN  – wstęp do filozofii, historia filozofii, teoria poznania, filozofia polityczna, metafizyka, filozofia Boga.

Ks. dr Jarosław GRABOWSKI – teologia dogmatyczna, ekumenizm, wstęp do teologii, wprowadzenie do Katechizmu.
Adres koresp.: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 502-788-698; e-mail: urbe2000@wp.pl

P. mgr Janusz HASZCZ – wychowanie fizyczne, zajęcia fakultatywne. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Witosa 1/60, tel. 34/362-52-93 

Ks. dr Jacek KAPUŚCIŃSKI  historia Kościoła. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Okrzei 41; tel. 602-471-284; e-mail: jacke3@o2.pl

Ks. dr Tomasz KNOP – teologia duchowości. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 607-618-288; e-mail: tknop@op.pl

Ks. dr Jan KOCLĘGA – teologia dogmatyczna. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 502-396-603; e-mail: j.koclega@wp.pl

Ks. mgr-lic. Konrad KOŚCIK - liturgika, teologia pastoralna, dziedzictwo Kościoła Sosnowieckiego.

Ks. dr Włodzimierz KOWALIK – teologia dogmatyczna. Adres: 42-200 Częstochowa, Al. NMP 54, e-mail: w.kowalik@niedziela.pl

Ks. dr Aleksy KOWALSKI – patrologia. Adres: 97-410 Łękińsko, ul. Szkolna 11, tel. 883-920-903; e-mail: aleksy.kowalski@gmail.com

Ks. dr Bernard KOZŁOWSKI – wprowadzenie do teologii duchowości. Adres: 42-200 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 82, tel. 34/365-46-59.

Ks. dr Andrzej KULIBERDA – teologia pastoralna. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Ogrodowa 24/44.

Ks. dr Łukasz LASKOWSKI - egzegeza Starego Testamentu, teologia biblijna, język hebrajski, język grecki, język łaciński. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41; e-mail: luca.laskowski@gmail.com

Ks. dr Remigiusz LOTA – homiletyka, język polski i kultura języka.

Ks. dr hab. Paweł MACIASZEK – liturgika. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Ogrodowa 24/44, tel. 601-509-262; e-mail: kspmaciaszek@poczta.onet.pl

Ks. dr Jacek MARCINIEC – logika, metodologia nauk.. Adres: 42-165 Lipie, Lindów 14, tel. 34/318-87-88

Ks. dr Jacek MOLKA – egzegeza Starego Testamentu. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 512-438-961; e-mail: valoroso@poczta.onet.pl

Ks. dr Robert NEMŚ – historia i geografia biblijna, wstęp do Pisma Świętego, egzegeza Nowego Testamentu. Adres: 42-350 Koziegłowy, ul. Kościelna 4.

Ks. dr Henryk NIEMIEC– etyka. Adres: 42-404 Zawiercie - Marciszów, ul. Wilcza 1, tel. 32/672-37-87, 693-420-309

P. mgr Ewa NIESZPOREK  język angielski. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Focha 46 A m. 1, tel. 34/324-63-36

Ks. dr hab. Arkadiusz OLCZYK – teologia moralna. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 34/324-94-98; e-mail: a.olczyk@czestochowa.opoka.org.pl

Ks. dr Andrzej PRZYBYLSKI– psychologia ogólna, pedagogika.

Ks. dr Jan SAMBOR– katolicka nauka społeczna. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Kaczorowska 56, tel. 34/361-90-12.

Ks. dr Teofil SIUDY– teologia dogmatyczna. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Paderewskiego 55, tel. 34/365-77-42; e-mail: ptm@niedziela.pl

Ks. dr Włodzimierz SKOCZNY - filozofia przyrody. Adres: 42-500 Będzin, Al. H. Kołłątaja 101.

Ks. dr Paweł SOBUŚ  teologia moralna. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, e-mail: pbs@niedziela.pl

Ks. prof. dr hab. Kazimierz SZYMONIK– muzyka kościelna, śpiew wspólny. Adres: 00-806 Warszawa, ul. Żelazna 27 m. 27, tel. 22/620-47-03

Ks. dr Marian SZYMONIK– antropologia filozoficzna, współczesne kierunki filozoficzne, metodyka pisania pracy naukowej. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 34/368-36-11

P. Domenico TAGLIENTE - język włoski. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Okólna 11/36, tel. 662-850-708; e-mail: ta.dom@interia.pl

P. dr n. med. Wanda TERLECKA – medycyna pastoralna. Adres: 42-200 Częstochowa, al. Jana Pawła II 94/96 m. 16, tel. 608-294-220.

Ks. dr hab. Paweł WOLNICKI - dziedzictwo Kościoła Częstochowskiego. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Olbrachta 52/54, tel. 504-342-931

Ks. dr Zdzisław WÓJCIK – psychologia ogólna, psychologia religii, psychologia rozwojowa. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Słowackiego 19/21, tel. 602-809-094; e-mail: zdzislaw-wojcik@niedziela.pl

Ks. dr hab. Sławomir ZIELIŃSKI  religiologia, teologia fundamentalna. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 509-032-191; e-mail: s.zielinski@niedziela.pl