Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Ks. dr Krzysztof BEŁKOT – liturgika.

Ks. dr Jerzy BIELECKI – teologia dogmatyczna. 

Ks. mgr Bogdan BLAJER – historia sztuki, konserwacja zabytków. 

Ks. dr Michał BORDA - katechetyka, ćwiczenia z katechetyki, praktyki katechetyczne. 

Ks. dr Roman CEGLAREK – katechetyka, ćwiczenia z katechetyki, praktyki katechetyczne.

Ks. mgr lic. Michał CICHOŃ
- język grecki. 

Ks. mgr Marek CISOWSKI – muzyka kościelna, chór seminaryjny. 

Ks. dr Włodzimierz CYRAN – egzegeza Nowego Testamentu, egzegeza Starego Testamentu. 

P. mgr Lidia DUDKIEWICZ - środki społecznej komunikacji. 

Ks. dr Łukasz DYKTYŃSKI - wprowadzenie do teologii duchowości.

Ks. dr Krzysztof DZIUB – prawo kanoniczne. 

P. mgr Marian FLOREK – emisja głosu, retoryka. 

Ks. dr Adam FOGELMAN  – wstęp do filozofii, historia filozofii, teoria poznania, filozofia polityczna, filozofia Boga.

Ks. dr Jarosław GRABOWSKI – teologia dogmatyczna, ekumenizm, wstęp do teologii, wprowadzenie do Katechizmu.

P. mgr Janusz HASZCZ – wychowanie fizyczne. 

Ks. dr Jacek KAPUŚCIŃSKI  historia Kościoła. 

Ks. dr Tomasz KNOP – teologia duchowości. 

Ks. dr Jan KOCLĘGA – teologia dogmatyczna. 

Ks. mgr-lic. Konrad KOŚCIK - liturgika, teologia pastoralna, dziedzictwo Kościoła Sosnowieckiego.

Ks. dr Włodzimierz KOWALIK – teologia dogmatyczna. 

Ks. dr Aleksy KOWALSKI – patrologia. 

Ks. dr Bernard KOZŁOWSKI – teologia duchowości. 

Ks. dr Andrzej KULIBERDA – teologia pastoralna. 

Ks. dr Łukasz LASKOWSKI - egzegeza Starego Testamentu, teologia biblijna, język hebrajski, język grecki, język łaciński. 

Ks. dr Remigiusz LOTA – homiletyka, kultura języka; 

Ks. dr hab. Paweł MACIASZEK – liturgika. 

Ks. dr Jacek MARCINIEC – logika, metodologia nauk.

Ks. dr Jacek MOLKA – egzegeza Starego Testamentu. 

Ks. dr Robert NEMŚ – historia i geografia biblijna, wstęp do Pisma Świętego, egzegeza Nowego Testamentu. 

Ks. dr Henryk NIEMIEC– etyka.

Ks. mgr lic. Michał PABIAŃCZYK – praecepta urbanitatis

Ks. Bp dr Andrzej PRZYBYLSKI– psychologia ogólna, pedagogika. 

Ks. dr Jacek Reczek - teologia moralna. 

Ks. dr Teofil SIUDY – teologia dogmatyczna. 

Ks. dr Włodzimierz SKOCZNY  filozofia przyrody. 

Ks. dr Paweł SOBUŚ  teologia moralna. 

Ks. dr Grzegorz SZUMERA – metafizyka. 

Ks. prof. dr hab. Kazimierz SZYMONIK– muzyka kościelna, śpiew wspólny.

Ks. dr Marian SZYMONIK– antropologia filozoficzna, współczesne kierunki filozoficzne, metodyka pisania pracy naukowej. 

P. Domenico TAGLIENTE - język włoski. 

P. dr n. med. Wanda TERLECKA – medycyna pastoralna.

Ks. dr hab. Paweł WOLNICKI – dziedzictwo Kościoła Częstochowskiego. 

Ks. dr Zdzisław WÓJCIK – psychologia ogólna, psychologia religii, psychologia rozwojowa.

Ks. dr hab. Sławomir ZIELIŃSKI  religiologia, teologia fundamentalna. 

P dr Barbara ZIĘBLIŃSKA katolicka nauka społeczna.