Szukaj
Z nauczania Kościoła
Papież Franciszek - Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania
Homilia papieża Franciszka wygłoszona podczas Mszy św. Krzyżma
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Ks. dr Krzysztof BEŁKOT – liturgika. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 34/368-33-67

Ks. dr Jerzy BIELECKI – teologia dogmatyczna. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Piotrkowska 17, tel. 34/324-11-09

Ks. mgr Bogdan BLAJER – historia sztuki, konserwacja zabytków. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 34/368-33-61; e-mail: b.blajer@czestochowa.opoka.org.pl

Ks. dr Michał BORDA - katechetyka, ćwiczenia z katechetyki, praktyki katechetyczne. Adres: 41-214 Sosnowiec, ul. Gospodarcza 14a, tel. 32/291-82-29, 500-175-977; e-mail: m.borda@sosnowiec.opoka.org.pl

Ks. dr Roman CEGLAREK – katechetyka, ćwiczenia z katechetyki, praktyki katechetyczne. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Kilińskiego 8; e-mail: xrc@onet.eu   

Ks. mgr Marek CISOWSKI – muzyka kościelna, chór seminaryjny. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 696-397-120

Ks. dr Włodzimierz CYRAN – egzegeza Nowego Testamentu, egzegeza Starego Testamentu. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Ogrodowa 24/44, tel. 697-658-172; e-mail: cyran@mamre.pl

Ks. dr Krzysztof DZIUB – prawo kanoniczne. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 728-393-165; e-mail: krzysztof.dziub@wp.pl

P. mgr Marian FLOREK – emisja głosu, retoryka. Adres: 42-200 Częstochowa, al. Jana Pawła II 76/78 m. 34, tel. 34/361-17-28, 606-619-735

Ks. dr Adam FOGELMAN  – wstęp do filozofii, historia filozofii, teoria poznania, filozofia polityczna, metafizyka, filozofia Boga. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 34/365-12-15; e-mail: adamfogelman@interia.pl

Ks. dr Jarosław GRABOWSKI – teologia dogmatyczna, ekumenizm, wstęp do teologii, wprowadzenie do Katechizmu.
Adres koresp.: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 502-788-698; e-mail: urbe2000@wp.pl

P. mgr Janusz HASZCZ – wychowanie fizyczne, zajęcia fakultatywne. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Witosa 1/60, tel. 34/362-52-93 

Ks. dr Jacek KAPUŚCIŃSKI  historia Kościoła. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Okrzei 41; tel. 34/323-26-43, 602-471-284; e-mail: jacke3@o2.pl

Ks. dr Tomasz KNOP – teologia duchowości. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 34/365-12-15, 607-618-288; e-mail: tknop@op.pl

Ks. dr Jan KOCLĘGA – teologia dogmatyczna. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 34/368-18-12, 502-396-603; e-mail: j.koclega@wp.pl

Ks. mgr-lic. Konrad KOŚCIK - liturgika, teologia pastoralna

Ks. dr Włodzimierz KOWALIK – teologia dogmatyczna. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 34/324-11-16, 604-147-212; e-mail: w.kowalik@niedziela.pl

Ks. dr Aleksy KOWALSKI – patrologia. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Brzeźnicka 59, tel. 34/322-00-78, 603-457-903; e-mail: aleksy59@hotmail.com

Ks. dr Bernard KOZŁOWSKI – wprowadzenie do teologii duchowości. Adres: 42-200 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 82, tel. 34/365-46-59; e-mail: b.kozlowski@niedziela.pl  

Ks. dr Andrzej KULIBERDA – teologia pastoralna. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Ogrodowa 24/44, tel. 502-281-539; e-mail: duszpasterski@wp.pl

Ks. dr Łukasz LASKOWSKI - egzegeza Starego Testamentu, teologia biblijna, język hebrajski, język grecki. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41; e-mail: luca.laskowski@gmail.com

Ks. dr Remigiusz LOTA – homiletyka, język polski i kultura języka. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 34/365-12-15; e-mail: r.lota@niedziela.pl

Ks. dr hab. Paweł MACIASZEK – liturgika. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Ogrodowa 24/44, tel. 601-509-262; e-mail: kspmaciaszek@poczta.onet.pl

Ks. dr Jacek MARCINIEC – logika, metodologia nauk.. Adres: 42-165 Lipie, Lindów 14, tel. 34/318-87-88

Ks. dr Jacek MOLKA – egzegeza Starego Testamentu. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 34/368-33-57

Ks. dr Robert NEMŚ – historia i geografia biblijna, wstęp do Pisma Świętego, egzegeza Nowego Testamentu. Adres: 42-215 Częstochowa, ul Brzeźnicka 59, tel. 601-157-486; e-mail: robner@interia.pl

Ks. dr Henryk NIEMIEC– etyka. Adres: 42-404 Zawiercie - Marciszów, ul. Wilcza 1, tel. 32/672-37-87, 693-420-309

P. mgr Ewa NIESZPOREK  język angielski. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Focha 46 A m. 1, tel. 34/324-63-36

Ks. dr hab. Arkadiusz OLCZYK – teologia moralna. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 34/324-94-98; e-mail: a.olczyk@czestochowa.opoka.org.pl

Ks. dr Dariusz PIASECKI - język łaciński. Adres: 32-045 Sułoszowa, Sułoszowa I 385; tel. 532-088-977; e-mail: sabulum@interia.pl

Ks. dr Andrzej PRZYBYLSKI– psychologia ogólna, pedagogika. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 34/324-40-54, 365-12-15, 606-203-044; e-mail: xandrzej@o2.pl

Ks. dr Jan SAMBOR– katolicka nauka społeczna. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Kaczorowska 56, tel. 34/361-90-12; e-mail: ksjsambor@wp.pl

Ks. dr Teofil SIUDY– teologia dogmatyczna. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Paderewskiego 55, tel. 34/365-77-42; e-mail: teomar@czestochowa.opoka.org.pl

Ks. dr Włodzimierz SKOCZNY - filozofia przyrody. Adres: 41-300 Będzin, ul. Stawowa 26

Ks. dr Ireneusz SKUBIŚ – środki społecznej komunikacji. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. 3 Maja 12, tel. 34/365-19-17; e-mail: redaktor.naczelny@niedziela.pl

Ks. dr Paweł SOBUŚ  teologia moralna. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 34/361-55-97; e-mail: pbs@niedziela.pl

Ks. prof. dr hab. Kazimierz SZYMONIK– muzyka kościelna, śpiew wspólny. Adres: 00-806 Warszawa, ul. Żelazna 27 m. 27, tel. 22/620-47-03

Ks. dr Marian SZYMONIK– antropologia filozoficzna, współczesne kierunki filozoficzne, metodyka pisania pracy naukowej. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 34/368-36-11

P. Domenico TAGLIENTE - język włoski. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Okólna 11/36

Dr n. med. Wanda TERLECKA – medycyna pastoralna. Adres: 42-200 Częstochowa, al. Jana Pawła II 94/96 m. 16, tel. 34/361-08-86

Ks. dr hab. Paweł WOLNICKI - dziedzictwo Kościoła Częstochowskiego. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Olbrachta 52/54, tel. 504-342-931

Ks. dr Zdzisław WÓJCIK – psychologia ogólna, psychologia religii, psychologia rozwojowa. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Słowackiego 19/21, tel. 602-809-094; e-mail: zdzislaw-wojcik@niedziela.pl

Ks. dr hab. Sławomir ZIELIŃSKI  religiologia, teologia fundamentalna. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 34/324-36-59; e-mail: s.zielinski@niedziela.pl