Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Ks. dr Krzysztof BEŁKOT – liturgika. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 696-842-003.

Ks. dr Jerzy BIELECKI – teologia dogmatyczna. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Piotrkowska 17, tel. 34/324-11-09; e-mail: nsd@niedziela.pl

Ks. mgr Bogdan BLAJER – historia sztuki, konserwacja zabytków. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 34/368-33-61; e-mail: blajer@ampmedia.pl

Ks. dr Michał BORDA - katechetyka, ćwiczenia z katechetyki, praktyki katechetyczne. Adres: 41-214 Sosnowiec, ul. Gospodarcza 14a, tel. 32/291-82-29, 500-175-977; e-mail: m.borda@sosnowiec.opoka.org.pl

Ks. dr Roman CEGLAREK – katechetyka, ćwiczenia z katechetyki, praktyki katechetyczne. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41; e-mail: xrc@onet.eu  

Ks. mgr lic. Michał CICHOŃ
- język grecki. 

Ks. mgr Marek CISOWSKI – muzyka kościelna, chór seminaryjny. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 696-397-120; e-mail: muzmar@poczta.onet.pl

Ks. dr Włodzimierz CYRAN – egzegeza Nowego Testamentu, egzegeza Starego Testamentu. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Ogrodowa 24/44, tel. 697-658-172; e-mail: cyran@mamre.pl

P. mgr Lidia DUDKIEWICZ - środki społecznej komunikacji. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. 3 Maja 12; tel. 34/365-19-17; e-mail: lidia.dudkiewicz@niedziela.pl

Ks. dr Łukasz DYKTYŃSKI - wprowadzenie do teologii duchowości.

Ks. dr Krzysztof DZIUB – prawo kanoniczne. Adres: 42-200 Częstochowa, Al. NMP 54, tel. 728-393-165; e-mail: krzysztof.dziub@wp.pl

P. mgr Marian FLOREK – emisja głosu, retoryka. Adres: 42-200 Częstochowa, al. Jana Pawła II 76/78 m. 34, tel. 34/361-17-28, 606-619-735; e-mail: marianflorek@wp.pl

Ks. dr Adam FOGELMAN  – wstęp do filozofii, historia filozofii, teoria poznania, filozofia polityczna, filozofia Boga.

Ks. dr Jarosław GRABOWSKI – teologia dogmatyczna, ekumenizm, wstęp do teologii, wprowadzenie do Katechizmu.
 e-mail: urbe2001@gmail.com

P. mgr Janusz HASZCZ – wychowanie fizyczne. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Witosa 1/60, tel. 34/362-52-93e-mail: jhaszcz@tlen.pl

Ks. dr Jacek KAPUŚCIŃSKI  historia Kościoła. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Okrzei 41; tel. 602-471-284; e-mail: jacke3@o2.pl

Ks. dr Tomasz KNOP – teologia duchowości. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 607-618-288; e-mail: tknop@op.pl

Ks. dr Jan KOCLĘGA – teologia dogmatyczna. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 502-396-603; e-mail: jkoclega@wp.pl

Ks. mgr-lic. Konrad KOŚCIK - liturgika, teologia pastoralna, dziedzictwo Kościoła Sosnowieckiego.

Ks. dr Włodzimierz KOWALIK – teologia dogmatyczna. Adres: 42-200 Częstochowa, Al. NMP 54, e-mail: x.kowalik@wp.pl

Ks. dr Aleksy KOWALSKI – patrologia. Adres: 97-410 Łękińsko, ul. Szkolna 11, tel. 883-920-903; e-mail: aleksy.kowalski@gmail.com

Ks. dr Bernard KOZŁOWSKI – teologia duchowości. Adres: 42-200 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 82, tel. 34/365-46-59; e-mail: bkozlowski60@gmail.com

Ks. dr Andrzej KULIBERDA – teologia pastoralna. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Ogrodowa 24/44; tel.: 502-281-539; e-mail: duszpasterski@wp.pl

Ks. dr Łukasz LASKOWSKI - egzegeza Starego Testamentu, teologia biblijna, język hebrajski, język grecki, język łaciński. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41; e-mail: luca.laskowski@gmail.com

Ks. dr Remigiusz LOTA – homiletyka, kultura języka; Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41; rlota@ojcze.pl

Ks. dr hab. Paweł MACIASZEK – liturgika. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 601-509-262; e-mail: kspmaciaszek@poczta.onet.pl

Ks. dr Jacek MARCINIEC – logika, metodologia nauk. Adres: 42-165 Lipie, Lindów 14, tel. 34/318-87-88, 501-264-627; e-mail: jmarciniec@onet.pl

Ks. dr Jacek MOLKA – egzegeza Starego Testamentu. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 512-438-961; e-mail: valoroso@poczta.onet.pl

Ks. dr Robert NEMŚ – historia i geografia biblijna, wstęp do Pisma Świętego, egzegeza Nowego Testamentu. Adres: 42-350 Koziegłowy, ul. Kościelna 4; tel.: 601-157-486; e-mail: robner@interia.pl

Ks. dr Henryk NIEMIEC– etyka. Adres: 42-404 Zawiercie - Marciszów, ul. Wilcza 1, tel. 32/672-37-87, 693-420-309; e-mail: niemiech@o2.pl

P. mgr Ewa NIESZPOREK  język angielski. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Focha 46A m. 1, tel. 34/324-63-36

Ks. mgr lic. Michał PABIAŃCZYK – praecepta urbanitatis

Ks. Bp dr Andrzej PRZYBYLSKI– psychologia ogólna, pedagogika. tel.: 606-203-044; e-mail: xandrzejp@gmail.com

Ks. dr Jacek Reczek - teologia moralna. e-mail: jacekreczek@o2.pl

Ks. dr Teofil SIUDY – teologia dogmatyczna. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Paderewskiego 55, tel. 34/365-77-42; e-mail: ptmar@o2.pl

Ks. dr Włodzimierz SKOCZNY  filozofia przyrody. Adres: 42-500 Będzin, Al. H. Kołłątaja 101; e-mail: wskoczny@yahoo@com

Ks. dr Paweł SOBUŚ  teologia moralna. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Okólna 113, e-mail: paolo67@wp.pl

Ks. dr Grzegorz SZUMERA – metafizyka. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41; tel. 606 342 463; e-mail: gszum@poczta.onet.pl

Ks. prof. dr hab. Kazimierz SZYMONIK– muzyka kościelna, śpiew wspólny. Adres: 00-806 Warszawa, ul. Żelazna 27 m. 27, tel. 22/620-47-03

Ks. dr Marian SZYMONIK– antropologia filozoficzna, współczesne kierunki filozoficzne, metodyka pisania pracy naukowej. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 34/368-36-11

P. Domenico TAGLIENTE - język włoski. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Okólna 11/36, tel. 662-850-708; e-mail: ta.dom@interia.pl

P. dr n. med. Wanda TERLECKA – medycyna pastoralna. Adres: 42-217 Częstochowa, ul. POW 8 m. 75, tel. 608-294-220.

Ks. dr hab. Paweł WOLNICKI – dziedzictwo Kościoła Częstochowskiego. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Olbrachta 52/54, tel. 504-342-931; e-mail: akmcz@wp.pl

Ks. dr Zdzisław WÓJCIK – psychologia ogólna, psychologia religii, psychologia rozwojowa. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Słowackiego 19/21, tel. 602-809-094; e-mail: xwojcik@gmail.com

Ks. dr hab. Sławomir ZIELIŃSKI  religiologia, teologia fundamentalna. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 509-032-191; e-mail: slawomirzielinski@us.edu.pl

P dr Barbara ZIĘBLIŃSKA katolicka nauka społeczna. Adres: 4-100 Gliwice, ul. Kokoszki 6/23; e-mail: bzieblinska@gmail.com