Szukaj
Z nauczania Kościoła
"Wychowanie naśladowaniem miłosiernej miłości Boga" – List Pasterski Episkopatu Polski z okazji VI Tygodnia Wychowania  11-17 września 2016 r.
RODZINA – SZKOŁĄ MIŁOSIERDZIA – List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny 2015
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Ks. dr Krzysztof BEŁKOT – liturgika. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 696-842-003.

Ks. dr Jerzy BIELECKI – teologia dogmatyczna. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Piotrkowska 17, tel. 34/324-11-09; e-mail: ks.jbielecki@niedziela.pl

Ks. mgr Bogdan BLAJER – historia sztuki, konserwacja zabytków. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 34/368-33-61; e-mail: blajer@ampmedia.pl

Ks. dr Michał BORDA - katechetyka, ćwiczenia z katechetyki, praktyki katechetyczne. Adres: 41-214 Sosnowiec, ul. Gospodarcza 14a, tel. 32/291-82-29, 500-175-977; e-mail: m.borda@sosnowiec.opoka.org.pl

Ks. dr Roman CEGLAREK – katechetyka, ćwiczenia z katechetyki, praktyki katechetyczne. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41; e-mail: xrc@onet.eu   

Ks. mgr Marek CISOWSKI – muzyka kościelna, chór seminaryjny. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 696-397-120

Ks. dr Włodzimierz CYRAN – egzegeza Nowego Testamentu, egzegeza Starego Testamentu. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Ogrodowa 24/44, tel. 697-658-172; e-mail: cyran@mamre.pl

P. mgr Lidia DUDKIEWICZ - środki społecznej komunikacji. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. 3 Maja 12; tel. 34/365-19-17; e-mail: lidia.dudkiewicz@niedziela.pl

Ks. dr Łukasz DYKTYŃSKI - wprowadzenie do teologii duchowości.

Ks. dr Krzysztof DZIUB – prawo kanoniczne. Adres: 42-200 Częstochowa, Al. NMP 54, tel. 728-393-165; e-mail: krzysztof.dziub@wp.pl

P. mgr Marian FLOREK – emisja głosu, retoryka. Adres: 42-200 Częstochowa, al. Jana Pawła II 76/78 m. 34, tel. 34/361-17-28, 606-619-735

Ks. dr Adam FOGELMAN  – wstęp do filozofii, historia filozofii, teoria poznania, filozofia polityczna, filozofia Boga.

Ks. dr Jarosław GRABOWSKI – teologia dogmatyczna, ekumenizm, wstęp do teologii, wprowadzenie do Katechizmu.
Adres koresp.: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 502-788-698; e-mail: urbe2000@wp.pl

P. mgr Janusz HASZCZ – wychowanie fizyczne, zajęcia fakultatywne. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Witosa 1/60, tel. 34/362-52-93 

Ks. dr Jacek KAPUŚCIŃSKI  historia Kościoła. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Okrzei 41; tel. 602-471-284; e-mail: jacke3@o2.pl

Ks. dr Tomasz KNOP – teologia duchowości. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 607-618-288; e-mail: tknop@op.pl

Ks. dr Jan KOCLĘGA – teologia dogmatyczna. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 502-396-603; e-mail: j.koclega@wp.pl

Ks. mgr-lic. Konrad KOŚCIK - liturgika, teologia pastoralna, dziedzictwo Kościoła Sosnowieckiego.

Ks. dr Włodzimierz KOWALIK – teologia dogmatyczna. Adres: 42-200 Częstochowa, Al. NMP 54, e-mail: w.kowalik@niedziela.pl

Ks. dr Aleksy KOWALSKI – patrologia. Adres: 97-410 Łękińsko, ul. Szkolna 11, tel. 883-920-903; e-mail: aleksy.kowalski@gmail.com

Ks. dr Bernard KOZŁOWSKI – wprowadzenie do teologii duchowości. Adres: 42-200 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 82, tel. 34/365-46-59.

Ks. dr Andrzej KULIBERDA – teologia pastoralna. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Ogrodowa 24/44.

Ks. dr Łukasz LASKOWSKI - egzegeza Starego Testamentu, teologia biblijna, język hebrajski, język grecki, język łaciński. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41; e-mail: luca.laskowski@gmail.com

Ks. dr Remigiusz LOTA – homiletyka, język polski i kultura języka; Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41; rlota@ojcze.pl

Ks. dr hab. Paweł MACIASZEK – liturgika. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Ogrodowa 24/44, tel. 601-509-262; e-mail: kspmaciaszek@poczta.onet.pl

Ks. dr Jacek MARCINIEC – logika, metodologia nauk.. Adres: 42-165 Lipie, Lindów 14, tel. 34/318-87-88

Ks. dr Jacek MOLKA – egzegeza Starego Testamentu. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 512-438-961; e-mail: valoroso@poczta.onet.pl

Ks. dr Robert NEMŚ – historia i geografia biblijna, wstęp do Pisma Świętego, egzegeza Nowego Testamentu. Adres: 42-350 Koziegłowy, ul. Kościelna 4.

Ks. dr Henryk NIEMIEC– etyka. Adres: 42-404 Zawiercie - Marciszów, ul. Wilcza 1, tel. 32/672-37-87, 693-420-309

P. mgr Ewa NIESZPOREK  język angielski. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Focha 46 A m. 1, tel. 34/324-63-36

Ks. dr hab. Arkadiusz OLCZYK – teologia moralna. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 34/324-94-98; e-mail: a.olczyk@czestochowa.opoka.org.pl

Ks. dr Andrzej PRZYBYLSKI– psychologia ogólna, pedagogika.

Ks. dr Jan SAMBOR– katolicka nauka społeczna. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Kaczorowska 56, tel. 34/361-90-12.

Ks. dr Teofil SIUDY– teologia dogmatyczna. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Paderewskiego 55, tel. 34/365-77-42; e-mail: ptm@niedziela.pl

Ks. dr Włodzimierz SKOCZNY - filozofia przyrody. Adres: 42-500 Będzin, Al. H. Kołłątaja 101.

Ks. dr Paweł SOBUŚ  teologia moralna. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, e-mail: pbs@niedziela.pl

Ks. dr Grzegorz SZUMERA – metafizyka. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41; tel. 606 342 463

Ks. prof. dr hab. Kazimierz SZYMONIK– muzyka kościelna, śpiew wspólny. Adres: 00-806 Warszawa, ul. Żelazna 27 m. 27, tel. 22/620-47-03

Ks. dr Marian SZYMONIK– antropologia filozoficzna, współczesne kierunki filozoficzne, metodyka pisania pracy naukowej. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 34/368-36-11

P. Domenico TAGLIENTE - język włoski. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Okólna 11/36, tel. 662-850-708; e-mail: ta.dom@interia.pl

P. dr n. med. Wanda TERLECKA – medycyna pastoralna. Adres: 42-200 Częstochowa, al. Jana Pawła II 94/96 m. 16, tel. 608-294-220.

Ks. dr hab. Paweł WOLNICKI – dziedzictwo Kościoła Częstochowskiego. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Olbrachta 52/54, tel. 504-342-931

Ks. dr Zdzisław WÓJCIK – psychologia ogólna, psychologia religii, psychologia rozwojowa. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Słowackiego 19/21, tel. 602-809-094; e-mail: zdzislaw-wojcik@niedziela.pl

Ks. dr hab. Sławomir ZIELIŃSKI  religiologia, teologia fundamentalna. Adres: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 509-032-191; e-mail: s.zielinski@niedziela.pl