Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Wspólnota to dar, aby człowiek nie był sam na drodze do Pana.

Wspólnota Żywego Różańca w seminarium to grupa kleryków, którzy swoją miłość do Maryi postanowili uzewnętrznić poprzez zobowiązanie do codziennej modlitwy dziesiątką różańca świętego w intencjach papieskich. Spotykamy się raz w miesiącu na wspólnej modlitwie w pierwszą sobotę miesiąca.

W tym momencie w seminarium działa jedna róża, do której należy 20 kleryków.